Kalkulacja cen w czasie pandemii koronawirusa

Pytanie, na które często napotykał szef firmy RUCK Pan Simeon Ruck dotyczące wyceny usług w branży podologicznej w czasie pandemii koronawirusa zostało rozwiązane.

Czym kierował się Pan Simeon Ruck podpowiadając specjalistom i właścicielom gabinetów podologicznych w skalkulowaniu cen za świadczone usługi.

Read more

Ważny dla wszystkich – zrównoważony rozwój RUCK

Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że czasem codzienne decyzje, które podejmuje każdy z nas, nawet te z pozoru małoważne, mogę mieć wpływ na przyszłe pokolenia?

Doskonale rozumie to firma RUCK kierując rozwój swojej firmy w sposób zrównoważony. Widać to bardzo wyraźnie, choćby w ofercie zawierającej np. certyfikowane, prawdziwie naturalne kosmetyki peclavus®. W technologii produkcji opakowań tychże kosmetyków, a nawet w pozyskiwaniu energii potrzebnej do produkcji wytwarzanych produktów.

W dalszej części artykułu znajdziesz więcej bardzo ciekawych informacji na temat szczegółów i rozwiązań wdrożonych w firmie RUCK w celu zapewnienia lepszego życia przyszłym pokoleniom.

Read more

Kinesiotaping w nowej wersji

W lipcu 2020 roku pod marką RUCK® VERBANDSSTOFFE Kinesioped-Tape ukazują się nowe rodzaje taśm do kinesiotapingu. Są one wykorzystywane zarówno przez fachowców fizjoterapii, lekarzy jak i specjalistów podologii.

Najnowsze taśmy można stosować również do akupunktury.
Taśmy RUCK zostały znacznie ulepszone. Potwierdza to znany docent i autor książki „Podo-Taping-Concept“ Pan  Jörg Halfmann. Oprócz niego bardzo pozytywne opinie na temat  RUCK® Kinesioped-Tape wystawili specjaliści osteopatii i wielu podologów stosujących ten system.

Read more

Organizacja pracy gabinetu podczas pandemii

Wiele osób niepokoi się o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich w tych niewątpliwie trudnych czasach. Obowiązujące jeszcze niedawno zasady postępowania powoli są znoszone przez organy decyzyjne. Niewątpliwie jednak nadal powinniśmy uważać na siebie oraz zwrócić szczególną uwagę na kwestie higieniczne.

Jakimi zasadami powinny kierować się gabinety podologiczne i kosmetyczne, by zapewnić swoim klientom i personelowi najwyższą ochronę?

Przypominamy kilka zasad, o których nadal należy pamiętać organizując pracę gabinetu podologicznego.

Read more

Na wyciągnięcie ręki – ergonomia podologa

Osoby zajmujące się specjalistyczną pielęgnacją stóp podczas codziennej pracy dokładają wszelkich starań, aby ich klienci kroczyli przez życie zdrowymi stopami. Aby realizować ten cel przez długi czas wykonywania zawodu podologa, należy dostosować miejsce pracy do swoich potrzeb. Bez właściwej harmonii pracy i dobrego samopoczucia podczas trwającego przeciętnie 45 minut zabiegu podologicznego dochodzi do problemów zdrowotnych następujących w dalszej perspektywie. Aby wprowadzić do gabinetu właściwe warunki ergonomiczne w codziennej pracy, a meble gabinetowe uczynić bardziej poręcznymi, specjaliści w firmie RUCK zebrali najważniejsze fakty i wskazali kilka cennych rad.

Read more

RUCK AKADEMIE – edu­ka­cja w dobrych rękach

Prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy w przy­ja­zny i życiowy spo­sób to zasada przy­jęta w fir­mie RUCK. Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o pełne wykształ­ce­nie podo­lo­giczne, szko­le­nia dokształ­ca­jące na 15 róż­nych ścież­kach edu­ka­cyj­nych, lub dal­sze pogłę­bie­nie wie­dzy i uzy­ska­nie dodat­ko­wych kom­pe­ten­cji, szkoła podo­lo­gii RUCK AKADEMIE pro­po­nuje sze­roką gamę kur­sów i sta­nowi pod­stawę do wyboru zawodu przy­szło­ści.

Read more

Nowe koncepcje pomieszczeń gabinetowych RUCK

Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Jednak faktem jest to, że tak naprawdę ułamki sekund decydują o tym jak postrzegamy otoczenie i czy czujemy się dobrze w danym pomieszczeniu. Urządzając swoje własne mieszkanie kierujemy się estetyką i praktycznością rozwiązań. Nie inaczej jest w innych dziedzinach życia.

Read more

Z lotu ptaka czyli RUCK Hausmesse 2019

Dni otwarte dla klientów firmy RUCK odbyły się 13 lipca 2019 r. Impreza jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz niezwykłych okazji do tańszych zakupów można było wysłuchać wiele ciekawych wykładów i wziąć udział w warsztatach tematycznych.

Read more
1 2 3 4 7