Kalkulacja cen w czasie pandemii koronawirusa

Pytanie, na które często napotykał szef firmy RUCK Pan Simeon Ruck dotyczące wyceny usług w branży podologicznej w czasie pandemii koronawirusa zostało rozwiązane.

Czym kierował się Pan Simeon Ruck podpowiadając specjalistom i właścicielom gabinetów podologicznych w skalkulowaniu cen za świadczone usługi.
Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo ceny mają być odpowiednimi. Klienci i pacjenci zawsze oczekują niższych cen, ale specjaliści i właściciele gabinetów nie mogą przecież dokładać do interesu.

  1. W kalkulacji koniecznie należy wziąć pod lupę wszystkie koszty prowadzenia działalności. Zaliczają się do nich m.in. koszty stałe (czynsz, inne opłaty stałe jak media itp), wynagrodzenia pracowników oraz koszty ruchome tj. zakup materiałów związanych z eksploatacją gabinetu. Każdy przedsiębiorca powinien zarobić też na swoje utrzymanie, więc należy doliczyć odpowiednią marżę (tzw. zysk) na wyliczone koszty. Kalkulacja powinna się opierać na wyliczeniu kosztów w stosunku rok do roku (cały rok). W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy przedsiębiorca może mieć inne koszty. Obliczenie ich jest indywidualnym wyliczeniem faktycznie poniesionych kosztów.
  2. Skoro można obliczyć wartość kosztów i dodać swoją marżę trzeba zadać sobie pytanie ile może zapłacić klient? Reguła „im wyższy zysk / marża, tym więcej zapłaci klient” nie zawsze się sprawdza. Oczywiście klienci będą również brać pod uwagę ceny konkurencji w okolicy. Ale ważniejsza jest Twoja rozpoznawalność lub wyjątkowość Twojej oferty.
  3. Tworzenie oferty na podstawie konkurowania przez obniżanie cen w stosunku do konkurencji nie jest dobrym pomysłem. Warto zaufać najnowocześniejszej formie ustalania cen tzw. „cen behawioralnych”. Jest to połączenie różnych czynników mających wpływ na wartość usługi.
    Analiza konkurencji może być przydatna jedynie jako pomoc orientacyjna. Istotne jest przedstawienie klientom korzyści z Twojej usługi, jej wyjątkowości i wartości emocjonalnej. Dlatego lepiej jest służyć takiej grupie docelowej, która Ci odpowiada i która jest gotowa zapłacić ceny niezbędne do pokrycia kosztów.

Jak zmienia się kalkulacja cen w czasie pandemii koronawirusa?

Rosnące koszty w strefie higieny i wydłużony czas zabiegu w tym trudnym czasie odczuwają wszyscy. Ochrona zdrowia, w szczególności osób starszych stała się najwyższym priorytetem. Z tego względu należy rozważyć wprowadzenie dodatku do cen regularnych.
Aż o 216% został wydłużony czas przeznaczony na dezynfekcje i przygotowanie pomieszczeń.
Ceny produktów związanych z higieną i bezpieczeństwem klienta wzrosły o 96%.

Jakie są faktyczne koszty podstawowego zabiegu podologicznego?
Wartość jednej roboczogodziny w gabinecie podologicznym wzrosła o 13,3%.
Z wyliczeń wynika, że koszty zakupu wszystkich materiałów również wzrosły o 13,3% (w tym uwzględniono podwyżkę cen produktów związanych z higieną).
Proponowana marża / zysk 20% z wyliczonej ogólnej wartości kosztów daje wzrost ceny usługi o 14,5%.

 
Aktualnie proponowana cena przez związek podologów w Niemczech i kasy chorych (Krankenkassen) za PZP trwający 45 minut to 37,87 € (euro) netto. Do ceny należy doliczyć wartość podatku.
W przypadku zabiegu nierefundowanego przez kasy chorych dodatkowo należy doliczyć 15% marży.

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z gazetki RUCK NEWS wydanie 3 / 2020 opublikowane w październiku 2020 roku.

 

Zapraszamy również do artykułów:
Kalkulacja cen za usługi kosmetyczne i podologiczne
Ważny dla wszystkich – zrównoważony rozwój RUCK