Organizacja pracy gabinetu podczas pandemii

Wiele osób niepokoi się o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich w tych niewątpliwie trudnych czasach. Obowiązujące jeszcze niedawno zasady postępowania powoli są znoszone przez organy decyzyjne. Niewątpliwie jednak nadal powinniśmy uważać na siebie oraz zwrócić szczególną uwagę na kwestie higieniczne.

Jakimi zasadami powinny kierować się gabinety podologiczne i kosmetyczne, by zapewnić swoim klientom i personelowi najwyższą ochronę?

Przypominamy kilka zasad, o których nadal należy pamiętać organizując pracę gabinetu podologicznego.

1. Punkt informacji i dezynfekcji rąk.

Jeszcze przed wejściem do strefy przebywania pacjentów oraz personelu, poinformuj wchodzących o nowych zasadach panujących w recepcji, poczekalni i gabinecie. Warto wykorzystać w tym celu formę graficzną, która przyciąga uwagę i zapada w pamięć. Taka forma informowania pacjentów o zasadach panujących w gabinecie zdecydowanie lepiej sprawdza się niż wydrukowane fragmenty rozporządzeń czy zaleceń WHO.

Zaraz za tablicą informacyjną powinniśmy umożliwić pacjentowi dezynfekcję rąk. Warto w tym celu wykorzystać dozowniki łokciowe lub bezdotykowe. Takie rozwiązanie zapewni wyższą ochronę.

2. Bezpieczna organizacja pracy recepcji.

Przy recepcji wyznacz strefę, w której może przebywać tylko jedna osoba. Strefę można wyznaczyć za pomocą okrągłej naklejki o średnicy 1,5 m znajdującej się na podłodze lub taśmy ostrzegawczej.

Pacjenci powinni poruszać się po gabinecie w maseczkach jednorazowych lub bawełnianych. Jest to odgórny nakaz, dlatego warto umożliwić zakup takiej maseczki podczas rejestracji. Eliminuje to problematyczne sytuacje, kiedy pacjent przychodzi do gabinetu bez własnej maseczki.

Dla zwiększenia ochrony pacjentów oraz pracowników recepcji warto dodatkowo zamontować stałą przegrodę oddzielającą recepcję od strefy, w której przebywa pacjent.

Zalecamy również wprowadzić do gabinetu możliwość płatności bezgotówkowych. Podczas zapisywania wizyty poinformuj pacjentów o preferowanej formie płatności. Wszystkie urządzenia umożliwiające płatność powinny być dezynfekowane po każdym użyciu.

Dodatkowo na stronie internetowej gabinetu warto zamieścić informacje o tym, jakie dodatkowe środki ostrożności zapewnia gabinet w okresie pandemii, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

3. Bezpieczna przestrzeń w poczekalni.

Zmian organizacyjnych wymaga również poczekalnia. Odstępy między osobami oczekującymi na zabieg powinny być większe niż 1,5 m. Warto o tym pomyśleć już na etapie planowania grafiku wizyt. Na tym etapie należy poprosić również, by pacjenci w miarę możliwości przychodzili do gabinetu bez osób towarzyszących.

Należy postarać się tak planować wizyty, by maksymalnie ograniczyć kontakty pacjentów ze sobą.

Cała poczekalnia powinna być również regularnie dezynfekowana środkiem do dezynfekcji powierzchni z uwzględnieniem czasu działania preparatów dezynfekujących. Warto zrezygnować z udostępniania materiałów edukacyjnych oraz prasy w poczekalni.

Zadbaj również o personel. Przy zmianie pracownika recepcji każdorazowo pamiętaj o dezynfekcji klawiatury komputera, myszki czy telefonu. Uczul personel, aby częściej niż zazwyczaj mył i dezynfekował dłonie.

4. Czysta toaleta.

Kontrola czystości w toalecie powinna być prowadzona przynajmniej raz na godzinę. Warto umieścić w widocznym miejscu listę kontroli czystości by osoby korzystające z toalety czuły się bezpiecznie.

5. Przygotowanie gabinetu zabiegowego.

Czystość i higiena w każdym gabinecie podologicznym zawsze były priorytetem. W obecnym czasie ten aspekt jest jeszcze ważniejszy. Przed każdym pacjentem obowiązkowo należy zdezynfekować wszystkie strefy pracy podologa, fotel podologiczny, meble, rączkę frezarki oraz klamki certyfikowanymi środkami do dezynfekcji. Podolodzy oprócz standardowych środków ochrony osobistej takich jak maseczki jednorazowe, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji skóry, powinni mieć dostęp do przyłbic ochronnych oraz fartuchów jednorazowych. O wszystkich czynnościach, które utrzymują wysoki standard higieniczny w gabinecie, poinformuj w odpowiedni sposób swoich pacjentów. Na przykład poprzez odpowiedni plakat informacyjny zawieszony na drzwiach. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości od swoich pacjentów – przy wejściu pacjenta do gabinetu, przeprowadzaniu wywiadu i przekazywaniu zaleceń oraz przy odprowadzaniu do poczekalni.   

Nie używaj telefonu podczas wizyty pacjenta w gabinecie i poproś go o to samo.

6. Właściwie przygotowane narzędzia.

Wszystkie narzędzia oraz frezy powinny być dezynfekowane i sterylizowane przed każdym zabiegiem. Podczas przygotowywania preparatów do dezynfekcji postępuj zgodnie z instrukcją producenta. Kontroluj stężenie płynu i czas dezynfekcji. Więcej porad dotyczących sterylizacji i dezynfekcji można znaleźć tutaj.

Nasza rada: zużyte, jak również wysterylizowane narzędzia przenoś między gabinetami w zamykanych (odpowiednio oznakowanych) tacach transportowych.

7. Organizacja miejsca i czasu pracy.

Zapobiegaj niepotrzebnym kontaktom ze współpracownikami dzięki, optymalnemu planowaniu przestrzeni i czasu pracy, aby w razie choroby cały gabinet nie musiał być zamknięty.

8. Dezynfekcja odzieży.

Ubrania robocze powinny być codziennie prane z użyciem proszku do dezynfekcji ubrań. Odzież roboczą i codzienną trzymaj w oddzielnych szafkach.

 

Stosując się do środków bezpieczeństwa opisanych w naszym artykule, minimalizujemy ryzyko zarażenia i przeniesienia choroby. Pacjenci z pewnością docenią trud włożony w podniesienie standardów higienicznych. W końcu zdrowie pacjentów jest dla nas najważniejsze.

Zajrzyj również do naszego działu z plikami do pobrania. Znajdziesz tam materiały, które pomogą Ci wprowadzić opisane zasady w swoim gabinecie.